Dai hoi dang
thongtin tiep dan
chinhsanhmoi
 
8024 huongdan
homthugopy

Hội thi liên hoàn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa

Tiết mục múa Nối vòng tay lớn, Việt Nam ơi của Trường Mầm non Húc

Lúc 19 giờ 00 phút ngày 27/4/2018, UBND xã Húc tổ chức Hội thi liên hoàn văn nghệ quần chúng "Hướng Hóa viết tiếp bản hùng ca' Chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa

 
 
Thông báo
GIấy mời