Lịch làm việc từ ngày 02 - 06/04/2018 của UBND xã

LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND XÃ TỪ NGÀY 02 đến ngày 06/4/2018

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ Trì Tham gia Địa điểm
Thứ 2 02/04 Sáng Chào cờ đầu tháng   Tất cả cán bộ, công chức xã, Đại diện một số giáo viên 3 trưởng, trạm ý tế, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, CA viên, thôn đội Hội trường UBND xã
Chiều Làm việc chuyên môn      
Thứ 3 03/04 Sáng Làm việc chuyên môn      
Chiều Dự buổi làm việc của CT UBND huyện tại xã   Tất cả cán bộ, công chức xã; Đại diện lãnh đạo 3 trường và Trạm y tế xã Hội trường UBND xã
Thứ 4 04/04 Sáng Chôn mốc Dự án 513   Đ/c Hồ Văn Ka Rai, Hồ Văn Bình Thôn Đá Ban thuộc xã Ba Nang
Chiều Chôn mốc Dự án 513   Đ/c Hồ Văn Ka Rai, Hồ Văn Bình Thôn Ho Le, xã Húc
Thứ 5 05/4 Sáng  Làm việc chuyên môn.  
 
 
Chiều Dự giao ban Cụm sẵn sàng chiến đấu   Hồ Văn Trọn , Hồ Văn Thông, Hồ Văn Chung UBND thị trấn Khe Sanh
Thứ 6 06/04 Sáng  Làm việc chuyên môn.        
Chiều  Làm việc chuyên môn    
 

Thông báo
GIấy mời