Website xã Húc

http://xahuc.quangtri.gov.vn


Lễ truyền thông lông ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/Kế hoạch hóa gia đình năm 2019

Ngày 25 tháng 03 năm 2019, Ủy ban nhân dân xã Húc tổ chức lễ truyền thông lông ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình năm 2019.
LỄ PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
        Bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 25 tháng 03 năm 2019, Ủy ban nhân dân xã Húc tổ chức lễ truyền thông lông ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình năm 2019.
        Về dự và chỉ đạo lễ phát động gồm có:
          - Ông: Nguyễn Viết Phước - Chi cục phó Chi Cục dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Trị.
          - Ông: Hồ Ngọc Tinh - Ủy viên Thường Vụ huyện ủy - Trưởng Ban dân vận huyện ủy.
          - Bà: Hồ Thị Minh - Ủy viên Thường Vụ huyện ủy - Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy.
          - Ông: Phạm Trọng Hổ - Huyện ủy viên - Phó chủ tịch UBND huyện.
          - Các đồng chí trưởng ban/phó ban chỉ đạo kế hoạch hóa gia đình của 22 xã thị trấn.
       Chương trình lễ truyền thông:
           - Ổng định tổ chức;
           - Chương trình văn nghệ;
           - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
           - Phát biểu khai mạc;
           - Phát biểu cam kết của Chủ tịch Mặt trận xã Húc.
           - Đại diện một bà mẹ thực hiện kế hoạch hóa gia đình phát biểu;
           - Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo huyện;
           - Bế mạc và giới thiệu cung cấp dịch vụ.

Nguồn tin: Hồ Văn Đon - Văn phòng thống kê xã Húc.