Website xã Húc

http://xahuc.quangtri.gov.vn


Tổ chức lễ đón nhận làng văn hóa

Lễ đón nhận làng văn hóa thôn Ta Núc
LỄ ĐÓN NHẬN LÀNG VĂN HÓA THÔN TA NÚC
Thôn Ta Núc tổ chức lễ đón nhận làng văn hóa. Về dự và chỉ đạo lễ đón nhận có ông:
- Hồ Văn Ka Rai - Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban chỉ đời sống văn hóa xã;
- Hồ Văn Mũa - Công chức văn hóa xã hội - phó Ban chỉ đạo đời sống văn hóa;
- Cán bộ, công chức xã.