Website xã Húc

http://xahuc.quangtri.gov.vn


UBND Xã Húc tổ chức tọa đàm ngày truyền thống CA xã

UBND xã Húc tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Công an xã (10/10/1950 - 10/10/2015)
Hình ảnh tổ chức tọa kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống CA xã Húc
UBND xã Húc tổ chức tọa đàm Ngày truyền thống Công an xã (10/10/1950 - 10/10/2015) nhằm giáo dục truyền thống và khẳng định vai trò, đóng góp to lớn của lực lượng Công an xã trong sự nghiệp đấu tranh giải phong dân tộc, thống nhất Tổ quốc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay. 
Về dự ngày tọa đàm truyền thống CA xã có đồng chí Lê Quảng Nô - CA huyện, phụ trách xã; có đồng chí Hồ Văn Đeng - Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Hồ Văn Lưa - Phó chủ tịch HĐND xã, đồng chí Hồ Thị Thủy - Phó chủ tịch UBND xã.