Website xã Húc

http://xahuc.quangtri.gov.vn


UBND Xã tổ chức giải kéo cò

UBND XÃ HÚC TỔ CHỨC THI ĐẤU GIẢI KÉO CÒ
KÉO CÒ
        Để chào kỹ niệm ngày thành lập đoàn thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh. UBND xã tổ chức thi đấu giải kéo. Có 10 thông tham gia thi đấu:
      1. Húc Ván;
      2. Ta Ri 1;
      3. Ta Núc;
      4. Ta Rùng.
      5. Cán bộ, công chức UBND xã
      6. Ho Le;
      7. Co Dông;
      8. Ta Cu;
      9. Húc Thượng
     10. Ta Ri 1.
    -  Kết quả thi đấu: 
    + Đội thôn Ta Ri 1 đạt giải nhất;
    + Đội thôn Cu Dông đạt giải nhi.

Nguồn tin: Hồ Văn Đon