Tin tức sự kiện

Kỳ họp thứ 11, HĐND xã, khóa Xi, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kỳ họp thứ 11, HĐND xã, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 9 tháng 7 năm 2020, Hội đồng nhân dân xã Húc, khóa Xi, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức phiên họp lần thứ 11

BÓNG ĐA HƯỚNG ỬN NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26/3.

Hướng ửng ngày thành lập đoàn 26/3. Giải bóng đá rèn luyện sức khỏe và nói không với kết hôn sớm

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Húc tổ chức Giải bóng đá rèn luyện sức khỏe và nói không với kết hôn sớm

Hội thi đẩy gậy

Tổ chức trò chơi nhận ngày kỷ niệm 08/3

Hội thi đẩy gậy nhận ngày Quốc tế Phụ nữ (08/03/1910 - 08/03/2018)

Chào cờ đầu tháng

Sáng thứ 2 đầu tháng UBND xã Húc tổ chức lễ chào cờ

Sáng thứ 2 đầu UBND xã tổ chức lễ chào cờ

Thông báo
GIấy mời