Họp Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Corona vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 11/02/2020

Họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Corona vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 11 tháng 02 năm 2020.

Lúc 8 giờ 00 phút ngày 14/11/2019, họp hòa giải đất đai

Lúc 8 giờ 00 phút ngày 14 tháng 11 năm 2019. Họp hòa giải tranh chất đất đai

Lúc 13 giờ 00 phút ngày 04/4/2019 họp giải quyết về tình trạng thả trâu, bò vào khu vực rừng trồng

Họp vào lúc 13 giờ 00 phút ngày 04/4/2019 về việc giải quyết tình trạng thả trâu, bò vào khu vực rừng trồng

Lúc 14 giờ 00 phút ngày 15/10/2018, Họp chẩn chính giờ làm việc của Cán bộ Kế hoạch giao thống thủy lợi

Lúc 14 giờ phút ngày 15/10/2018 (thứ 2), UBND xã họp chẩn chỉnh việc chấp hành nội quy, quy chế, giờ làm việc của Cán bộ kế hoạch giao thông thủy lợi xã

Hội thảo tham vấn cấp xã vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 11/10/2018

Lúc 7 giờ 30 phút ngày 11/10/2018 tại Hội trường UBND xã A Túc. Hội thảo tham vấn cấp xã về đảm bảo an toàn xã hội và người dân tộc thiểu số

họp ngày 28/9/2018 (xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân

Lúc 13 giờ 30 phút ngày 28/9/2018. Họp xây dựng dữ liệu Quốc gia về dân cư

họp ngày 28/9/2018 (xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân

Lúc 13 giờ 30 phút ngày 28/9/2018. Họp xây dựng dữ liệu Quốc gia về dân cư

14 giờ 00 phút ngày 05/6/2018, HĐND xã họp chuẩn bị các văn bản

Họp để chuẩn bị các văn bản chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND xã Húc

Lúc 08 giờ 00 phút ngày 09/5/2018 họp làm việc với hộ gia đình lấn chiếm rừng trái phép

Lúc 08 giờ 00 phút ngày 09/5/2018 họp làm việc với hộ gia đình lấn chiếm, phá rừng làm nương rẫy trái phép

Ngày 27/4/2018, mời dự hội thi liên hoàn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng Khe Sanh

Lúc 19 giờ 00 phút mời dự thi Liên hoàn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa

Ngày 29/3/2018 UBND xã tổ chức Hội nghị phổ biến pháp Luật đợt 1 năm 2018

Hội nghị tuyên truyền tuyên phổ biến giáo dục pháp Luật

Thứ 6 ngày 05/01/2018 họp thống nhất chí tiêu phát triển KTXH 2018

Họp thống nhất chí tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2018


Các tin khác

Thông báo
GIấy mời