Kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND xã, giám sát về công tác quản lý và sử dụng nguồn ngân sách trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND xã về việc công tác quản lý và sử dụng nguồn ngân sách được phân bổ trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Báo cáo rút kinh nghiêm kỳ họp thứ ba HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026

Báo cáo rút kinh nghiêm kỳ họp thứ ba HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu phó CT UBND xã đối với ông Hồ Văn Mũa

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu phó CT UBND xã đối với ông Hồ Văn Mũa


Các tin khác

Thông báo
GIấy mời