Website xã Húc

http://xahuc.quangtri.gov.vn


14 giờ 00 phút ngày 05/6/2018, HĐND xã họp chuẩn bị các văn bản

Họp để chuẩn bị các văn bản chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND xã Húc

Nguồn tin: Hồ Văn Đon - Văn phòng UBND xã