Website xã Húc

http://xahuc.quangtri.gov.vn


8 giờ 00 phút ngày 24/5/2018 họp về việc người dân lấn chiếm đất của Công ty MDF

Nguồn tin: Hồ văn Đon - VPUBND xã