Website xã Húc

http://xahuc.quangtri.gov.vn


Hội thảo tham vấn cấp xã vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 11/10/2018

Lúc 7 giờ 30 phút ngày 11/10/2018 tại Hội trường UBND xã A Túc. Hội thảo tham vấn cấp xã về đảm bảo an toàn xã hội và người dân tộc thiểu số