Website xã Húc

http://xahuc.quangtri.gov.vn


Lúc 14 giờ 00 phút ngày 15/10/2018, Họp chẩn chính giờ làm việc của Cán bộ Kế hoạch giao thống thủy lợi

Lúc 14 giờ phút ngày 15/10/2018 (thứ 2), UBND xã họp chẩn chỉnh việc chấp hành nội quy, quy chế, giờ làm việc của Cán bộ kế hoạch giao thông thủy lợi xã