Website xã Húc

http://xahuc.quangtri.gov.vn


Lúc 13 giờ 00 phút ngày 04/4/2019 họp giải quyết về tình trạng thả trâu, bò vào khu vực rừng trồng

Họp vào lúc 13 giờ 00 phút ngày 04/4/2019 về việc giải quyết tình trạng thả trâu, bò vào khu vực rừng trồng

Nguồn tin: Hồ Văn Đon - Văn phòng thống kê xã