Website xã Húc

http://xahuc.quangtri.gov.vn


họp ngày 28/9/2018 (xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân

Lúc 13 giờ 30 phút ngày 28/9/2018. Họp xây dựng dữ liệu Quốc gia về dân cư