Website xã Húc

http://xahuc.quangtri.gov.vn


Lúc 08 giờ 00 phút ngày 09/5/2018 họp làm việc với hộ gia đình lấn chiếm rừng trái phép

Lúc 08 giờ 00 phút ngày 09/5/2018 họp làm việc với hộ gia đình lấn chiếm, phá rừng làm nương rẫy trái phép

Nguồn tin: Hồ Văn Đon - VP UBND xã