Website xã Húc

http://xahuc.quangtri.gov.vn


Lúc 8 giờ 00 phút ngày 14/11/2019, họp hòa giải đất đai

Lúc 8 giờ 00 phút ngày 14 tháng 11 năm 2019. Họp hòa giải tranh chất đất đai