Website xã Húc

http://xahuc.quangtri.gov.vn


Ngày 27/4/2018, mời dự hội thi liên hoàn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng Khe Sanh

Lúc 19 giờ 00 phút mời dự thi Liên hoàn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa

Nguồn tin: Hồ Văn Đon