Website xã Húc

http://xahuc.quangtri.gov.vn


Tập huấn kỹ thuật chăm sóc bê/nghé

Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 08/11/2015, tập huấn kỹ thuật chăm sóc bê/nghé tại Hội trường UBND huyện