Website xã Húc

http://xahuc.quangtri.gov.vn


Kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND xã, giám sát về công tác quản lý và sử dụng nguồn ngân sách trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND xã về việc công tác quản lý và sử dụng nguồn ngân sách được phân bổ trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Nguồn tin: Hồ Văn Đon