Kế hoạch: 14/KH-UBND

14/KH-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 26/03/2018

Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến giáo dục pháp Luật đợt 1 năm 2018

Người ký duyệt: Hồ Văn Ka Rai Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Tư pháp - Hộ tịch Lĩnh vực: Xây dựng chính quyền
Thông báo
GIấy mời