Công văn: Công văn số 13/CV-UBND

Công văn số 13/CV-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 25/03/2020

Về việc tạm ngừng hoạt động đón khách tại cơ sở kinh hoanh dịch vụ văn hóa

Người ký duyệt: Hồ Văn Trọn Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng Lĩnh vực: Văn hóa xã hội
Thông báo
GIấy mời