Nghị quyết HĐND xã: Nghị quyết số 20/NQ -HĐND

Nghị quyết số 20/NQ -HĐND Tải về (0) Ban hành ngày: 09/01/2020

Nghị quyết về việc thông qua chương trình giám sát năm 2020

Người ký duyệt: Hồ Thị Thủy Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng Lĩnh vực: Xây dựng chính quyền
Thông báo
GIấy mời