Đăng ký: Số 01/ĐK _UBND

Số 01/ĐK _UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 20/03/2018

Đăng ký danh mục công trình thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới

Người ký duyệt: Hồ Văn Ka Rai Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng Lĩnh vực: Kinh tế xã hội
Thông báo
GIấy mời