Báo cáo: Số 11/BC-UBND

Số 11/BC-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 19/03/2018

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội quý I năm 2018. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quý II năm 2018

Người ký duyệt: Hồ Văn Ka Rai Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng Lĩnh vực: Kinh tế xã hội
Thông báo
GIấy mời