Kế hoạch: Số 11/KH-UBND

Số 11/KH-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 14/01/2020

Kế hoạch kiêm soát thủ tục hành chính năm 2020

Người ký duyệt: Hồ Văn Ka Rai Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng Lĩnh vực: Xây dựng chính quyền
Thông báo
GIấy mời