Kế hoạch: Số 15/KH-UBND

Số 15/KH-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 28/03/2018

Kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân 2018

Người ký duyệt: Hồ Văn Ka Rai Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Nông nghiệp Lĩnh vực: Kinh tế xã hội
Thông báo
GIấy mời