Quyết định: số 15/QĐ-UBND

số 15/QĐ-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 28/03/2018

Quyết định thành lập Ban biên tập, tổ giúp việc trang thông tin điện tử xã

Người ký duyệt: Hồ Văn Ka Rai Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng Lĩnh vực: Xây dựng chính quyền
Thông báo
GIấy mời