Kế hoạch: Số 16/KH-UBND

Số 16/KH-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 17/02/2020

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020

Người ký duyệt: Hồ Văn Ka Rai Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng Lĩnh vực: Xây dựng chính quyền
Thông báo
GIấy mời