Quyết định: Số 16/QĐ-UBND

Số 16/QĐ-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 24/02/2020

QĐ về việc hợp đồng lao động đối với công tác viên khuyến nông

Người ký duyệt: Hồ Văn Ka Rai Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng Lĩnh vực: Văn hóa xã hội
Thông báo
GIấy mời