Báo cáo: Số 18/BC-HĐND

Số 18/BC-HĐND Tải về (0) Ban hành ngày: 14/07/2020

Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 11 của HĐND xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Người ký duyệt: Hồ Thanh Hiền Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng Lĩnh vực: Kinh tế xã hội
Thông báo
GIấy mời