Quyết định: Số 20/QĐ-UBND

Số 20/QĐ-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 13/04/2018

Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn

Người ký duyệt: Hồ Văn Ka Rai Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng Lĩnh vực: Địa chính xây dựng
Thông báo
GIấy mời