Quyết định: số 21/QĐ-UBND

số 21/QĐ-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 01/01/1970

Quyết định Ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn

Người ký duyệt: Hồ Văn Ka Rai Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng Lĩnh vực: Xây dựng chính quyền
Thông báo
GIấy mời