Tờ trình: Số 21/TTr -UBND

Số 21/TTr -UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 17/05/2018

về việc đề nghị thẩm định đầu tư đường giao thông liên thôn Ta Ri 1 - Ta Ri 2

Người ký duyệt: Hồ Văn Ka Rai Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Địa chính - Xây dựng Lĩnh vực: Địa chính xây dựng
Thông báo
GIấy mời