Nghị quyết HĐND xã: Số 27/NQ-HNĐND

Số 27/NQ-HNĐND Tải về (0) Ban hành ngày: 29/12/2020

Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2021

Người ký duyệt: Hồ Văn Đon Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng Lĩnh vực: Xây dựng chính quyền
Thông báo
GIấy mời