Kế hoạch: Số 29/KH-UBND

Số 29/KH-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 20/06/2018

Kế hoạch kiểm tra thực trạng phá rừng trái pháp luật trong lâm phần của BQL rừng phòng hộ Hướng Hóa - ĐaKRông trên địa bàn xã Húc

Người ký duyệt: Hồ Văn Ka Rai Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Địa chính - Xây dựng Lĩnh vực: Nông nghiệp
Thông báo
GIấy mời