Báo cáo: Số 60/BC-UBND

Số 60/BC-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 29/12/2017

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2017. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018

Người ký duyệt: Hồ Văn Ka Rai Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng Lĩnh vực: Kinh tế xã hội
Thông báo
GIấy mời