Quyết định: số 75/QĐ-UBND

số 75/QĐ-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 29/12/2017

Phế duyệt số lượng hộ nghèo, cận nghèo đầu năm 2018 và hộ thoát nghèo, cận nghèo năm 2017 và trên địa bàn xã

Người ký duyệt: Hồ Văn Ka Rai Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng Lĩnh vực: Kinh tế xã hội
Thông báo
GIấy mời