Tờ trình: Tờ trình số 14/TTr-HĐND

Tờ trình số 14/TTr-HĐND Tải về (0) Ban hành ngày: 14/07/2020

Về việc đề nghị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Húc, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Người ký duyệt: Hồ Thanh Hiền Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng Lĩnh vực: Xây dựng chính quyền
Thông báo
GIấy mời